ประตู หน้าต่าง,เหล็กดัดยืด-พับเก็บได้,มุ้งจีบ,มุ้งม้วนเก็บ,ระบบและอุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง,ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนไม้ สำหรับอาคาร-ที่พักอาศัย.

เงื่อนไขในการพิจารณา ให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น BUDGETS


ราคาสินค้ามาตรฐาน

1.ประตู-หน้าต่างเหล็กดัดยืดพับเก็บได้  ตารางเมตรละ  3,500  บาท

2.มุ้งจีบ สำหรับประตูและหน้าต่าง          ตารางเมตรละ  2,000  บาท

3.มุ้งม้วนเก็บ สำหรับประตูและหน้าต่าง  ตารางเมตรละ  2,000  บาท

(หากต้องการสอบถามข้อมูลสินค้าอื่น ๆ ที่สนใจเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ค่ะ )

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้แก่

1.ค่าทำสีเพิ่มเติมได้แก่ สีดำซาฮาร่า,สีน้ำตาลเข้ม คิดเพิ่มตารางเมตรละ  500  บาท
   (สีขาว เป็นสีมาตรฐาน ไม่มีค่าใช้จ่าย)

2.ค่าติดตั้ง แบ่งเป็น 2 เขต ดังนี้
    - ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  คิดค่าใช้จ่าย     1,500 บาท
    - เขตต่างจังหวัด     คิดค่าเดินทางไป-กลับ  ก.ม.ละ     10 บาท

 3.ค่าอุปกรณ์เพิ่มเติม อันเกิดจากโครงสร้างเดิมของหน้างานไม่มั่นคง แข็งแรง
   คิดค่าใช้จ่ายจากการประเมินตามหน้างานจริง

 ต้องการประเมินงบค่าใช้จ่ายเบื้องต้น กรุณา    Click